Vasa konstnärsgille, Artotek & Black Wall Gallery

Visuell konst

Plats
Vasa

Hemsida
www.vaasantaiteilijaseura.fi

Vasa konstnärsgille är en förening grundad 1953 med 67 yrkesverksamma konstnärer som medlemmar. Vi driver ett artotek och ett galleri vid det vackra före detta kasernområdet i Vasa. ENG Vasa konstnärsgille is an association founded in 1953 with 67 professional artists as members. We run an art lending shop and a gallery at the beautiful former barracks area in Vaasa.
Vaasan taiteilijaseura on 1953 perustettu ammattitaiteilijoiden yhdistys jolla on 67 jäsentä. Ylläpidämme taidelainaamoa ja galleriaa entisellä kasarmialueella lähellä Vaasan keskustaa. ENG Vasa konstnärsgille is an association founded in 1953 with 67 professional artists as members. We run an art lending shop and a gallery at the beautiful former barracks area in Vaasa.