Hülya Tokur-Ehres

Visuell konst

Plats
Mariehamn

Hemsida
www.hulyaehres.com / www.lovealand.com

Som bildkonstnär arbetar jag med alternativa fotografitekniker, tryck och akvarell. Jag har ett stort intresse för natur och miljö som tydligt avspeglar sig i mitt konstnärliga arbete. Min konst kan behandla små och stora frågor, natur, estetik och miljö. Min önskan är att betraktaren skapar sin egen uppfattning och relaterar till mina konstverk på sitt eget sätt. Därför har mina konstverk ofta visats i en form där besökaren kan interagera med egen känsla. 

 ENG Visual artist. I work with alternative photography techniques, prints and watercolors. I have a great interest in nature and the environment. My art deals with small and big issues, nature, aesthetics and the environment.
Kuvataiteilijana työskentelen eri vaihtoehtoisten valokuvatekniikoiden, painokuvan ja vesivärien kanssa. Minulla on iso kiinnostus luontoa ja ympäristöä kohtaan, mikä näkyy taiteellisessa työskentelyssäni. Taiteeni voi käsitellä isoja ja pieniä kysymyksiä, luotoa, estetiikka ja ympäristöä. Toivomukseni on, että katsoja luo oman kuvansa töistäni ja samaistuu teoksiini omalla tavallaan. Siksi teokseni näytetäänkin usein sellaisessa muodossa, jossa katsoja voi integroida mukaan omat tunteensa. ENG Visual artist. I work with alternative photography techniques, prints and watercolors. I have a great interest in nature and the environment. My art deals with small and big issues, nature, aesthetics and the environment.