Vicky Maaranen, Oceanborn Art

Visuell konst

Plats
PERTTULA

Hemsida
www.oceanborn.fi

Jag är bildkonstnär och konstlärare från Nurmijärvi. Jag använder naturliga och återvunna material i min konst. Huvudmaterialet är finsk bivax, som är färgad med oljefärger och pigment. I min konst undersöker jag förändringar i verklighetens beskaffenhet, naturens och energins cykel, och människan som en del av dessa. Jag arbetar konstlärare på Nurmijärvi School of Fine Arts, och arrangerar för tillfället målningskurser på Oceanborn Art Studio i Nurmijärvi och även på andra håll i Finland. Populära kurser är Vedic Art och Bivax kurser. Jag är ordförande i Nurmijärvi konstförening rf och Nylands Bildkonstföreningar rf och Executive Director för Taidekieppi rf. ENG: I'm an artist and art teacher from Nurmijärvi. I use natural and recycled materials in my art. My main material is Finnish beeswax dyed with oil colours and pigments. I'm investigating changes in states of being, the cycle of nature and energy and humans as a part of it.
Olen kuvataiteilija ja taideopettaja Nurmijärveltä. Käytän taiteen tekemisessä luonnonmateriaaleja ja uusiomateriaaleja. Pääasiallinen materiaali on Suomen luonnosta saatava mehiläisvaha, jota värjään öljyväreillä ja pigmenteillä. Tutkin taiteessani olomuodon muutoksia, luonnon ja energian kiertokulkua ja ihmistä sen osana. Toimin taideopettajana mm. Nurmijärven kuvataidekoulussa ja järjestän maalauskursseja Oceanborn Art ateljèssa Nurmijärvellä ja sovittaessa myös muualla ympäri Suomea. Suosittuja kursseja ovat Vedic Art ja encaustiikka -kurssit. Olen puheenjohtajana Nurmijärven Taideyhdistys ry:ssä ja Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry:ssä, sekä toiminnanjohtajana Taidekiepi ry:ssä. ENG I'm an artist and art teacher from Nurmijärvi. I use natural and recycled materials in my art. My main material is Finnish beeswax dyed with oil colours and pigments. I'm investigating changes in states of being, the cycle of nature and energy and humans as a part of it.