Sini-Meri Hedberg, Logomo

Visuell konst

Plats
Turku

Hemsida
www.sinimerihedberg.com

Jag är en målare från Åbo och utexaminerad från Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola år 2004. Jag utforskar varandet genom mitt målande. Jag har målat landskapsmålningar som inspirerats av den norra himlen, abstrakt expressionism och tysk romantisk landskapsmålning från 1800-talet. I mina målningar utforskar jag universella frågor om varandet och döden och närmar dem från för mig själv aktuella synvinklar. Jag verkar inom ramarna för den traditionella målarkonsten, men försöker samtidigt på ett subtilt sätt förnya landskapsmålningens genre. Mitt konstnärliga arbete strävar inte efter exakt dokumentation, utan till att hitta det väsentliga. ENG I'm a painter from Turku and graduated from Turku University of Applied Sciences in 2004. I have painted landscape-like paintings, inspired by the northern skies, abstract expressionism and german romanticism. I work with universal themes around questions of being and mortality.
Olen turkulainen taidemaalari ja valmistunut Turun Taideakatemiasta vuonna 2004. Tarkastelen olemisen kysymyksiä maalauksen keinoin. Olen maalannut maisemallisia maalauksia, joita inspiroivat pohjoinen taivas, abstrakti expressionismi ja saksalainen 1800-luvun romanttinen maisemamaalaus. Maalauksissani tarkastelen yleismaailmallisia kysymyksiä olemisesta ja kuolemasta, lähestyen niitä itselleni ajankohtaisista näkökulmista. Toimin perinteisen maalaustaiteen kehyksissä, mutta pyrkien hienovaraisesti uudistamaan maisemamaalauksen genreä. Taiteellinen työskentelyni ei tähtää maailman tarkkaan dokumentointiin tai lopullisten vastausten löytymiseen, vaan oleellisen etsintään. ENG I'm a painter from Turku and graduated from Turku University of Applied Sciences in 2004. I have painted landscape-like paintings, inspired by the northern skies, abstract expressionism and german romanticism. I work with universal themes around questions of being and mortality.