Välittäjä 3

Konstindustri och formgivning, Visuell konst, Övrigt

Plats
Riihimäki

Hemsida
valittaja3.fi/

Välittäjä 3 är ett år 2018 grundat arbetsrumskollektiv för professionella inom konst- och kultur i centrala Riihimäki. I lokalen arbetar bildkonstnären Edwina Goldstone, målarna Jussi Goman och Lea Haapanen, konst- och kulturhistorikerna Juho och Emilia Haavisto, skulptören Maija Helasvuo, bildkonstnärerna Mika Karhu och Pertti Kukkonen, målaren Tiina Nevalainen, bildkonstnären Pilvi Ojala och keramikern, glaskonstnären och formgivaren Anni Paunila. Den huvudsakliga hyresgästen är Ars Häme ry, som i sin tur hyr ut arbetsrummen åt konstnärerna. Medlemmarna verkar mångsidigt inom bildkonst med skulptur, installationer, grafik, måleri, keramik, formgivning, fotografi och kulturstudier. ENG Välittäjä 3 is a studio cooperative for artists and cultural workers in central Riihimäki, managed by Ars Häme ry. The member artists are working within the field of scupture, installation art, printmaking, painting, ceramics, design, photography and cultural studies.
Välittäjä 3 on vuonna 2018 perustettu taide- ja kulttuurialan ammattilaisten työhuoneyhteisö Riihimäen keskustassa. Tiloissa toimivat kuvataiteilija Edwina Goldstone, taidemaalari Jussi Goman, Lea Haapanen, taide- ja kulttuurihistoriantutkijat Juho ja Emilia Haavisto, kuvanveistäjä Maija Helasvuo, kuvataiteilija Mika Karhu, kuvanveistäjä Pertti Kukkonen, taidemaalari Tiina Nevalainen, kuvataiteilija Pilvi Ojala ja keraamikko, lasitaiteilija, muotoilija Anni Paunila. Tilan päävuokralaisena toimii Ars Häme Ry, jonka kautta työhuoneet on vuokrattu toimijoille. Jäsenet toimivat erittäin monipuolisesti kuvataiteen alalla: ydinaluetta ovat kuvanveisto, installaatiot, grafiikka, maalaustaide, keramiikka, muotoilu, valokuvaus ja kulttuurintutkimus. ENG Välittäjä 3 is a studio cooperative for artists and cultural workers in central Riihimäki, managed by Ars Häme ry. The member artists are working within the field of scupture, installation art, printmaking, painting, ceramics, design, photography and cultural studies.