Lotta Nevanperä

Visuell konst

Plats
Tampere

Hemsida
www.lottanevanpera.fi

Jag är en bildkonstnär (YH) och företagare inom den kreativa branschen. Mina studier utförde jag inom konstgrafik, men på sistone har grafiken som motvikt fått bläckmålningar som förverkligas mer fritt med våt tusch. Genom tuschmålningen har jag medvetet frigjort mig från att skissa mina verk och har även minimerat mina arbetsredskap. Jag fokuserar på hur mycket som är tillräckligt, men uttrycker mig trots det helhetligt. Mina verk är ofta svartvita, dikterade av min utrustning, men i bilderna finns även små element av toner, som kräver att man ser på dem. I mina senaste verk har jag behandlat människans försvinnande förhållande till naturen, föränderliga landskap och en värld som drivs mot en ekologisk katastrof. Jag skapar orörda ytor utan handavtryck, och bygger runt dem noggranna konturer, mänskliga siluetter. Varje verk är en bestående beskrivning av en enstaka händelse. Verket förändras inte, men världen omkring det gör det. ENG I'm a visual artist and creative entrepreneur from Tampere. I studied printmaking, but now I also make more free paintings with liquid ink. Through the ink paintings I have consciously cut loose from sketching and have cut down my tools to minimum. My works are often black and white, with small colour elements that demand to be looked at. In my works I'm often dealing with the disappearing human relationship to nature; changing landscapes and the world drifting towards a ecological disaster.
Olen tamperelainen kuvataiteilija (AMK) ja luovan alan yrittäjä. Kuvataideopintoni suoritin taidegrafiikan parissa, mutta viime vuosina grafiikka on saanut vastapainokseen nestemäisellä tussilla vapaammin toteutetut mustemaalaukset. Mustemaalausten myötä irrottauduin tietoisesti teosten luonnostelusta ja karsin myös työvälineeni minimiin. Kohdistin huomioni siihen, miten vähän on tarpeeksi, ilmaistakseni itseäni silti kokonaisvaltaisesti. Teokseni ovat välineiden sanelemana usein mustavalkoisia, mutta kuvista löytyy paikoin myös pieniä sävyllisiä elementtejä, kuin vaatien katsetta puoleensa. Käsittelen uusimmissa teoksissani ihmisen katoavaa suhdetta luontoon; muuttuvia maisemia ja kohti ekologista kriisiä ajautuvaa maailmaa. Luon kädenjäljettömiä ja koskemattomia pintoja, rakentaen niiden ympärille tarkoin rajattuja, inhimillisiä ääriviivoja. Jokainen teos on pysyvä kuvaus yksittäisestä hetkestä. Teos ei muutu, mutta maailma sen ympärillä muuttuu. ENG I'm a visual artist and creative entrepreneur from Tampere. I studied printmaking, but now I also make more free paintings with liquid ink. Through the ink paintings I have consciously cut loose from sketching and have cut down my tools to minimum. My works are often black and white, with small colour elements that demand to be looked at. In my works I'm often dealing with the disappearing human relationship to nature; changing landscapes and the world drifting towards a ecological disaster.