Pirjo Vartiainen, Taiteiden talo

Visuell konst

Plats
Mikkeli

Hemsida
https://pirjovartiainen.portfoliobox.net/

Jag målar med oljefärg på trä och pleksiglas. Jag inspireras av olika miljöer och naturen. På sistone har jag målat oljemålningar på plexiglas av den omkringliggande naturen. Vilken betydelse har naturen i våra liv? Med mina målningar vill jag visa naturens och de små sakernas betydelse i vår omgivning som bärare av glädje och styrka. Färgerna inspirerar mig. Färgerna stärker och ger energi i en grå vardag och miljö. Konst och skapande är en viktig del av mitt liv. Mitt uttryck påverkas av mina egna ustkomstpunkter, naturen, världens bilder och längtan efter skönhet. ENG I paint with oil on fabric and plexiglass. I'm inspired by different environments and nature. Colours inspire me and strengthen and energise me.
Maalaan öljyväreillä kankaalle ja pleksille. Saan innoituksen maalauksiini erilaisista ympäristöistä ja luonnosta. Viime aikoina olen tehnyt öljyvärimaalauksia ympäröivästä luonnosta pleksille. Mikä merkitys luonnolla on elämässämme? Haluan tuoda maalauksillani esiin luonnon ja pienten asioiden merkittävyyttä ympäristössämme ilon tuojana ja voimaannuttavana tekijänä. Värit insproivat taiteen tekemistäni. Värit voimaannuttavat sekä tuovat energiaa harmaaseen arkeen ja ympäristöön. Taide ja taiteenteko ovat tärkeä osa elämääni. Ilmaisuuni vaikuttavat omat lähtökohtani, luonto, maailman kuvat ja kauneuden kaipuu. ENG I paint with oil on fabric and plexiglass. I'm inspired by different environments and nature. Colours inspire me and strengthen and energise me.