Filippo Zambon, Kasåkerns konstkvarter

Visuell konst, Övrigt

Plats
Helsinki

Hemsida
www.filippozambon.com

Jag är en fotokonstnär som jobbar med väldigt olika tekniker och stilar. Jag är intresserad av att göra fotografiska experiment både medan jag skapar bilden och i editeringsskedet med hjälp av diverse analoga och digitala manipulationsprocesser. Jag söker konstant nya former av berättande och språk genom vilka man kan visa och presentera fotografi. Numera gör jag ofta handgjorda fotoboksmodeller och konstnärsböcker. ENG I am a photographic artist working with very different techniques and styles. I am interested in photographic experimentations both during the creation of the image and in the editing phases through diverse types of analog and digital manipulations. I am constantly looking for new forms of narratives and languages in the display and presentation of photography. Nowadays I often work creating self hand made photo dummies and artist books.
Olen valokuvataiteilija, joka työskentelee hyvin erilaisin tekniikoin ja tyylein. Minua kiinnostaa valokuvauksellisten kokeilujen tekeminen sekä kuvan luomisvaiheessa että editointivaiheessa monenlaisten analogisten ja digitaalisten manipulaatioiden avulla. Etsin jatkuvasti uusia tarinanmuotoja ja -kieliä joiden avulla näyttää ja esittää valokuvaa. Nykyään työskentelen usein tehden käsin taiteilijakirjoja ja valokuvakirjaluonnoksia. ENG I am a photographic artist working with very different techniques and styles. I am interested in photographic experimentations both during the creation of the image and in the editing phases through diverse types of analog and digital manipulations. I am constantly looking for new forms of narratives and languages in the display and presentation of photography. Nowadays I often work creating self hand made photo dummies and artist books.