Nina Sarkima

Visuell konst

Plats
Espoo

Jag är en bildkonstnär som jobbar i Esbo. Mitt arbetsrum finns på Björnholm i Sinebrychoffska villans hästkarls hus. Björnös miljö är autentisk på grund av lugnet i naturen och platsens historia. Jag är inspirerad av denna miljös skiktning, lugn och ljus, som silas in i mitt arbetsrum genom de gamla fönsterglasen och leker i mina målningar och ger dem liv. Att måla är för mig den käraste uttrycksformen, i mina målningar strävar jag efter att uttrycka känslighet, att vara öppen för det som försöker komma fram. För mig är måleriet ett läge där man kan komma i kontakt med sitt eget väsen. Min målningsprocess framskrider på målningens villkor, en rätt placerad fläck målfärg på duk eller ett annat spår förorsakat av bearbetningen av en målning, fungerar som en impuls som sinnet greppar tag i och börjar bygga en bild av. Målningen föds genom att lägga till och ta bort tills det väsentliga kommer fram. På Björnholm deltar även andra konstnärer i Konstrundan: konstgrafiker Susanna Suikkari samt målaren Marja Maljonen. ENG I'm a visual artist working in the Sibebrychoff Mansion in Karhusaari in Espoo. I'm inspired by the atmosphere of the place. In my paintings I try to express sensibility and to be open to what tries to come out. For me painting is a state where it's possible to get in touch with your own being. A painting is built by adding and removing until the essential comes out.
Olen Espoossa työskentelevä kuvataiteilija. Työhuoneeni sijaitsee Karhusaaressa Sinebrychoffin huvilan Hevosmiehen talossa. Karhusaaren miljöö on autenttininen luonnonrauhansa ja historiansa vuoksi. Minua inspiroi tässä ympäristössä sen kerroksellisuus, rauha ja valo joka siivilöityy työhuoneeseeni vanhojen ikkunalasien läpi ja leikittelee maalauksissani saaden ne elämään. Maalaus on minulle läheisin ilmaisumuoto, tavoittelen maalatessani herkkyyden ilmaisua, olemalla avoin sille mikä pyrkii esiin. Minulle maalaus on tila jossa on mahdollisuus päästä kosketuksiin oman olemuksensa kanssa. Maalausprosessini etenee teoksen ehdoilla, oikein sijoittunut maalitahra kankaalla tai muu työstämisestä aiheutunut jälki toimii impulssina johon mieli tarttuu ja ryhtyy rakentamaan kuvaa. Maalaus rakentuu lisäämällä ja poistamalla kunnes olennainen tulee esiin. Karhusaaressa osallistuu myös muita kuvataiteilijoita Konstrundaniin, Taidegraafikko Susanna Suikkari sekä taidemaalari Marja Maljonen. ENG I'm a visual artist working in the Sibebrychoff Mansion in Karhusaari in Espoo. I'm inspired by the atmosphere of the place. In my paintings I try to express sensibility and to be open to what tries to come out. For me painting is a state where it's possible to get in touch with your own being. A painting is built by adding and removing until the essential comes out.