Antti Maasalo, Talo Maasalo

Visuell konst

Plats
Lehtimäki

Hemsida
www.maasalo.fi

Jag är en skulptör och särskilt fokuserad på parkskulpturer med sol-, vind- och vattentema. En del av skulpturer producerar också energi. Således har jag visat förnybar energi från naturen i min konst och byggde Finlands första multi-energi ekohus från år 1976 och framåt. Jag gör också ljus-, dator- och videokonst. ENG I am a sculptor and have a particular focus on park sculptures with solar, wind and water topics. Some of them also produce energy. I have shown renewable energies from nature through my art and built Finland's first multi-energy eco-house from the year 1976. I also do light-, computer- and video art.
Olen kuvanveistäjä ja keskittynyt erityisesti aurinko-, tuuli- ja vesiaiheisiin puistoveistoksiin, joista jotkut tuottavat myös energiaa. Olen osoittanut taiteessani näin uusiutuvia energioita luonnosta ja rakentanut Suomen ensimmäisen monienergia ekotalon vuodesta 1976 alkaen. Teen myös valo-, tietokone- ja videotaidetta. ENG I am a sculptor and have a particular focus on park sculptures with solar, wind and water topics, some of them also produce energy. I have shown renewable energies from nature through my art and built Finland's first multi-energy eco-house from the year 1976. I also do light, computer and video art.