Anu Kirkinen, Taidetyöhuone

Konsthantverk och hantverk

Plats
Tampere

Hemsida
www.anukirkinen.com

Jag har jobbat med smycken i 20 år. Under hela min karriär har jag designat och tillverkat unika smycken till både vardagsanvändning och fest. De sista åren har jag dock fokuserat mig mera på tillverkning av konstsmycken. Jag är fascinerad över den tunna linjen mellan konst och funktionell användbarhet. Jag vill konstant utmana mina vanor i hur jag tänker och arbetar inom konst. Nuförtiden använder jag överflöd- och avfallsmaterial; t.ex. gamla grafikplåtar och plastlock som jag kombinerar med träbitar som jag samlat från naturen och varor som jag köpt på lopptorget. Jag säljer mina smycken på en del utvalda evenemang, deltar årligen i Korutaideyhdistys konstförmedling och deltar aktivt i Modus ry, den lokala designföreningens, verksamhet. För tillfället är jag projektledare till den kommande ”Kosken kupeessa” –grupputställningen, som är en del av Finlaysons 200-årsjubileum här i Tammerfors. Min ateljé är i Tammerfors Kaleva, där jag jobbar tillsammans med konstnärerna Hannamari Matikainen och Johanna Pihlajamaa. Vi håller öppet hus 2-3 gånger om året så folk kan komma och se hur vi arbetar, samtidigt bjuder vi på möjligheten att köpa konst direkt från konstnären. Jag känner att jag erbjuder ett alternativ till mainstream. ENG I have worked with jewellery for almost 20 years. All this time I have designed and produced unique jewellery for everyday wear as well for special occasions. Lately I have focused more on jewellery art. I'm interested in the line between art and functionality. These days I mainly use recycled materials.
Olen työskennellyt korujen parissa lähes 20 vuotta. Koko työskentelyni ajan olen suunnitellut ja valmistanut uniikkeja käyttö- ja juhlakoruja. Viime vuosina olen kuitenkin keskittynyt yhä enemmän korutaiteeseen. Minua viehättää tutkia missä kulkee taiteen ja käyttöfunktion raja. Haluan myös jatkuvasti haastaa niin omaa ajattelua kuin omia työskentelytapoja. Käytän nykyisin materiaalina useimmiten hukka- ja jätemateriaalia; mm. vanhoja grafiikanlaattoja ja muovikansia joihin yhdistelen niin luonnosta keräämiäni puunpalasia kuin kirpputoreilta ostettuja esineitä. Kierrän jonkin verran valikoiduissa myyntitapahtumissa, osallistun vuosittain Korutaideyhdistyksen teosvälitykseen ja olen aktiivisesti mukana oman alueeni muotoiluyhdistyksen toiminnassa; Modus ry. Tällä hetkellä toimin mm. projektinvetäjänä maaliskuussa avautuvaan ”Kosken kupeessa” – yhteisnäyttelyyn, joka on osa Finlaysonin 200- juhlavuotta. Työhuoneeni; Taidetyöhuone, sijaitsee Tampereen Kalevassa, jossa työskentelen yhdessä kuvataiteilija Hannamari Matikaisen ja Johanna Pihlajamaan kanssa. Pidämme 2-3 kertaa vuodessa myös avoimet ovet- tapahtumia. Koen tarjoavani vaihtoehtoja valtavirtaan. ENG I have worked with jewellery for almost 20 years. All this time I have designed and produced unique jewellery for everyday wear as well for special occasions. Lately I have focused more on jewellery art. I'm interested in the line between art and functionality. These days I mainly use recycled materials.