Taidegraafikko Meri Pauniaho, työhuone

Visuell konst

Plats
Rauma

Jag är en konstgrafiker (f. 1972) från Raumo. Jag utbildades till bildkonstnär från Designinstitutet i Lahtis 2014. Tidigare, 1996, hade jag utbildat mig till artenom inom textilindustrin från Kuopio Designakademi. Jag har länge studerat olika platser i mina verk, rum och landskap, där människans närvaro känns, men människan inte syns. Mina tysta verk, som strävar efter skönhet, kan ha som förebild en viktig plats från min barndom, min mor- och farmors hem, mina tidigare hem. Genom dem har jag behandlat människans existens, identitetsbildning, berättigandet av att minnas och minnen. Tiden går, men vissa saker består och andra försvinner, några blir tidlösa. Mina nyaste verk är olika interiörer samt landskap på naturstigar och i trädgårdar. I mina rum och landskap kan man se en panda på äventyr, en slags substitut för människan, ensamma, på tumis eller som en familj. Mina verk kombinerar det upplevda, levda, hopp, det imaginära, drömmar och vakenhet. Oberoende av händelserna som påverkat idéen i bakgrunden, kan man alltid studera mina verk på allmän nivå utan personlig barlast. Mina verk är mångfärgade relieftryck eller en kombination av relief- och djuptryck. Jag jobbar med en platta per tryck. Som tryckplatta använder jag en PVC-skiva. Ett tryck har vanligtvis fyra till sex färglager, ibland t.o.m. nio eller tio. Mina serier är ofta små, fyra till sex tryck per serie. Jag har ett arbetsrum i centrum av Raumo där jag jobbar fem dagar per vecka. Jag har varit med i Konstrundan två gånger tidigare. I år då Konstrundan sker har sommarutställningarna redan tagit slut, så det kommer att finnas många verk att se och köpa i min ateljé. Vanligtvis fokuserar jag på att jobba, så min ateljé är inte öppen för allmänheten regelbundet. Konstrundan har för mig fungerat som ett utmärkt tillfälle att öppna dörrarna och skapa en möjlighet för intressanta diskussioner med ateljébesökarna. Jag är medlem av Konstgrafikerna och Konstgrafikerna i Raumo, där jag även är sekreterare. ENG I'm a printmaker (b. 1972) from Rauma. I graduated from the University of Applied Sciences in Lahti in 2014 and prior to that I had a degree in textiles. In my works I'm describing different spaces, rooms and landscapes, where human presence can be felt but not seen. My silent works are striving for beauty and the inspiration to them comes from important places in my childhood, my past homes etc. Time passes, some things stay and others go, some become timeless. My latest works are interiors and landscapes from nature trails and gardens. A panda can be seen in these spaces, substituting the human figure. My works are multicoloured letterpress prints or a combination of letterpress and rotogravure. My prints usually have 4-6 layers of colour and I work with small editions of 4 to 6.
Olen raumalainen taidegraafikko, (s.1972). Valmistuin kuvataiteilijaksi (AMK) Lahden Taideinstituutista vuonna 2014. Aiemmin olen valmistunut tekstiilialan artenomiksi (AMK) Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemiasta (nyk. Muotoiluakatemia) vuonna 1996. Olen jo pitkään kuvannut teoksissani erilaisia tiloja, huoneita ja maisemia, joissa ihmisen läsnäolo tuntuu, mutta ihmistä ei näy. Hiljaisten ja kauneuteen pyrkivien teosteni esikuvina ovat olleet esimerkiksi lapsuuteni tärkeät paikat, mummolat ja menneet kodit. Niiden kautta olen halunnut käsitellä ihmisen olemassaoloa, identiteetin muotoutumista ja muistamisen ja muistojen oikeutusta. Aika kuluu, jotkut asiat pysyvät ja jotkut katoavat, joistain tulee ajattomia. Tällä hetkellä uusimmat teokseni ovat erilaisia interiöörejä sekä maisemia luontopoluilta ja kasvimailta. Huoneissani ja maisemissani seikkailee pandakarhuja, eräänlaisia ihmisen sijaisia, yksin, kaksin ja perheenä. Teokseni yhdistelevät koettua, elettyä, toiveita, kuviteltua, unta ja valvetta. Huolimatta teosteni taustoilla vaikuttavista tapahtumista, niitä voidaan aina tarkastella yleisellä tasolla vailla henkilökohtaista painolastia. Teokseni ovat monivärisiä kohopainovedoksia tai koho- ja syväpainotekniikoiden yhdistelmiä. Työskentelen yhden laatan tekniikalla. Painolaattana käytän pvc-levyä. Yhdessä vedoksessani on useimmiten neljästä kuuteen värikerrosta, joskus jopa yhdeksästä kymmeneen. Vedossarjani ovat yleensä pieniä, neljästä kuuteen vedosta. Minulla on työhuone Rauman keskustassa. Työskentelen siellä viitenä päivänä viikossa. Olen ollut mukana Konstrundan tapahtumassa kaksi kertaa. Tänä vuonna Konstrundanin aikoihin kesänäyttelykausi on jälleen päättynyt, joten työhuoneellani on paljon teoksia nähtävillä ja myynnissä. Arjessa keskityn työhuoneellani töiden tekemiseen, eikä työhuoneeni ole avoinna säännöllisesti. Olen kokenut Konstrundanin oivalliseksi tilaisuudeksi avata ovet ja luoda tilaisuus käydä mielenkiintoisia keskusteluja työhuonevierailijoiden kanssa. Olen Suomen Taidegraafikot ry:n ja Rauman Taidegraafikot ry:n jäsen. Rauman Taidegraafikoissa toimin sihteerinä. ENG I'm a printmaker (b. 1972) from Rauma. I graduated from the University of Applied Sciences in Lahti in 2014 and prior to that I had a degree in textiles. In my works I'm describing different spaces, rooms and landscapes, where human presence can be felt but not seen. My silent works are striving for beauty and the inspiration to them comes from important places in my childhood, my past homes etc. Time passes, some things stay and others go, some become timeless. My latest works are interiors and landscapes from nature trails and gardens. A panda can be seen in these spaces, substituting the human figure. My works are multicoloured letterpress prints or a combination of letterpress and rotogravure. My prints usually have 4-6 layers of colour and I work with small editions of 4 to 6.