Aino Keinänen, Kabelfabriken

Visuell konst

Plats
Helsinki

Hemsida
www.ainokeinanen.com

I min konst skildrar jag människofigurer som byggs av naturelement, som t.ex. stenar, blommor och lava. Genom att skildra människokroppen har jag bl.a. behandlat överlevnadshistorier, människosläktets egenskaper, religion, könets mångfald, våld, jämlikhet samt jämlikheten mellan djur och människor. Min stil är föreställande, surrealistisk och symbolistisk och den har nyklassicistiska influenser. För mig är det viktigt att visa även allvarliga ämnen på ett vackert och finkänsligt sätt för att föra fram de djupa konflikter som som har med dem att göra. Människoskildringen betyder för mig en oändligt intressant exploration där kropp och själ är ett. Jag arbetar med blandteknik på papper. Jag blev färdig magister i bildkonst från Bryssel 2010. Jag har haft 11 soloutställningar och varit med om flera grupputställningar. ENG In my art I depict human figures, that are built from natural elements, such as wood, flowers and lava. Through my exploration of the human body I have explored themes such as survival stories, religion, violence and equality. I work with mixed media on paper. I've had 11 solo show and taken part in several group exhibitions.
Kuvaan taiteessani ihmishahmoja, jotka rakentuvat luonnonelementeistä, kuten esim. kivestä, kukista ja laavasta. Olen ihmiskehon kuvaamisen kautta käsitellyt mm. selviytymistarinoita, ihmislajin ominaisuuksia, uskontoa, sukupuolen moninaisuutta, väkivaltaa, tasa-arvoa sekä eläinten ja ihmisten välistä tasa-arvoa. Tyylini on esittävä, surrealistinen ja symbolistinen ja siinä on vaikutteita uusklassismista. Minulle on tärkeää näyttää vakavatkin aiheet kauniilla ja hienovaraisella tavalla tuodakseni esille niihin liittyviä syviä ristiriitoja. Ihmiskuvaus merkitsee minulle loputtoman kiinnostavaa tutkimusmatkaa, jossa keho ja mieli ovat yhtä. Työskentelen sekatekniikalla paperille. Olen valmistunut kuvataiteiden maisteriksi Brysselissä vuonna 2010. Olen pitänyt 11 yksityisnäyttelyä ja ollut mukana monissa ryhmänäyttelyissä. ENG In my art I depict human figures, that are built from natural elements, such as wood, flowers and lava. Through my exploration of the human body I have explored themes such as survival stories, religion, violence and equality. I work with mixed media on paper. I've had 11 solo show and taken part in several group exhibitions.