Jaana Valtari, Logomo

Visuell konst

Plats
Turku

Hemsida
jaanavaltari.com

Jag avlade min bildkonstnärsexamen vid Åbo Konstakademi år 2012. Min teknik är oljemålning. Jag målar miljöporträtt. Miljön kan vara en urban stadsmiljö eller en naturmiljö. I mina senaste målningar är människans roll mindre betydelsefull och landskapet mer dominerande. Under färglagren kan man se kolteckningarna och därmed processen. Enligt min mening borde målningen behålla sin öppenhet och potential även efter att den är färdig. ENG I paint portraits of different environments with oil. An environment can be a city landscape or nature. Under the layers of paint you can see my coal drawings and through them my painting process.
Valmistuin kuvataiteilijaksi Turun Kuvataideakatemiasta vuonna 2012. Tekniikkani on öljymaalaus. Maalaan miljöömuotokuvia. Ympäristö voi olla kaupunkiympäristö tai luonnonympäristö. Uusimmissa maalauksissani ihmisen rooli on vähäisempi ja maisema hallitsevampi. Värikerrosten alta voit nähdä hiilipiirrokset ja sitä kautta prosessin. Mielestäni maalauksen tulisi säilyttää avoimuus ja mahdollisuudet myös sen valmistuttua. ENG I paint portraits of different environments with oil. An environment can be a city landscape or nature. Under the layers of paint you can see my coal drawings and through them my painting process.