Pike Kokkonen, Artborg 35

Visuell konst

Plats
Sipoo

Hemsida
www.pikeart.com

Jag är en östnyländsk konstnär, bor i Borgnäs och har min ateljé i Artborg i Nickby (Sibbo). Jag har varit med i Konstrundan sedan år 2011, så i år firar jag mitt 10-årsjubileum. Jag använder främst oljefärger i mitt måleri, med djur som huvudmotiv. Fåglar står mitt hjärta närmast. Ibland är det svårt att urskilja det diffusa gränsområdet mellan det mänskliga och det djuriska. Upphör djuren att vara djur när de får mänskliga drag? Kanske motivet i bilden blir en slags spegel via vilken vi kan känna igen något bekant och mänskligt. Något som på detta sätt är lättare att närma sig och beröras av. Ibland kan den talande blicken berätta hela historien. ENG: I am an eastern Uusimaa based artist, live in Borgnäs and have my studio in Artborg in Nickby (Sibbo). I have been taking part in Konstrundan since 2011, so this year I celebrate my 10th anniversary. I mainly use oil painting, with animals as the main motif. Birds are closest to my heart. Sometimes it is difficult to distinguish the diffuse boundary between the human and the animal. Do animals cease to be animals when they receive human traits? Perhaps the subject in the picture becomes a kind of mirror through which we can recognize something familiar and human. Something that is easier to approach and touch in this way. Sometimes the talking eyes can tell the whole story.
Olen itäuusmaalainen taidemaalari, asun Pornaisissa ja työhuoneeni on Artborgissa Sipoon Nikkilässä. Olen päätoiminen taidemaalari. Olen osallistunut Konstrundan-tapahtumaan vuodesta 2011, joten tänä vuonna on kymmenes kerta. Juhlavuosi siis! Päämotiivinani ovat eläinaiheet, niistä rakkaimpina linnut. Joskus on vaikea erottaa missä kulkee ihmisyyden ja eläimellisyyden häilyvä rajavyöhyke. Lakkaavatko eläimet olemasta eläimiä, kun ne alkavat saada inhimillisiä piirteitä? Ehkä kuvan motiivi kääntyykin jonkinlaiseksi peiliksi, josta voimme tunnistaa jotain tuttua ja inhimillistä, jotain joka on näin helpompi kohdata ja päästää lähelle, kosketusetäisyydelle. Usein pelkkä katse riittää kertomaan kokonaisen tarinan. ENG: I am an eastern Uusimaa based artist, live in Borgnäs and have my studio in Artborg in Nickby (Sibbo). I have been taking part in Konstrundan since 2011, so this year I celebrate my 10th anniversary. I mainly use oil painting, with animals as the main motif. Birds are closest to my heart.