Isabella Cabral

Visuell konst

Plats
Tvärminne, Hanko

Hemsida
https://isabellacabral.org/

(Engelska nedan) Jag delar min tid mellan Brasilien, Finland och Frankrike. Det gör också mina teman, som representerar brasilianska, finska och franska element. Mina målningar visar världen runtom mig. Mina målningar är olja på duk. Varje dag försöker jag lära mig och förbättra den tekniska kvaliteten på mitt arbete och jag har utvecklat min arbetsmetod genom åren. Jag tror på en högkvalitativ teknisk målning, Jag använder transparenta färger i successiva lager och jag måste vänta på att varje lager torkar för att fortsätta arbetet. Av den anledningen gör jag flera målningar samtidigt. Först när de är färdiga blir mina målningar inramade. Genom att göra detta sätt kan jag enkelt transportera dem. Mina studior finns i Hanko, Helsingfors, Paris och Rio de Janeiro. Varje av mina ämnen innehåller 15 till 20 verk som jag gör under en period av 2 till 3 år. Kokosnötter, bestick, cigarrettsar, vinkorkar, träbitar, brasilianska pengar är några av de teman som jag har målade. - I am Brazilian and I share my time between Brazil, Finland and France. So do my themes, representing Brazilian, Finnish and French elements. My paintings show the world around me.   My paintings are oil on canvas. Everyday I try to learn and improve the technical quality of my work and I have developed my working method over the years.  I believe in a high quality technical painting,    I use transparent colors in successive layers and I have to wait for each layer to dry to continue my work. For that reason I do several paintings at the same time.   Only when they are ready my paintings are framed. Doing this way I can easily transport them. My studios are located in Hanko, Helsinki, Paris and Rio de Janeiro.   Every one of my subjects features from 15 to 20 works that I do in a period of 2 to 3 years. Coconuts, cutlery, cigar butts, wine corks, pieces of wood, Brazilian money are some of the themes that I have painted.