Maria Mughal, Kasåkerns konstkvarter

Visuell konst

Plats
Helsinki

Hemsida
www.mughal.fi

Jag blev färdig magister i bildkonst från konstindustriella högskolan 2004 och sedan dess har jag jobbat huvudsakligen som bildkonstnär. Jag målar, gör offentliga konstverk och grafik. Utställningar har jag hållit regelbundet i Finland och utomlands. Jag är intresserad av mänsklighet, hur människan i målningar tilltalar åskådaren. Som kvinna har det varit naturligt för mig att i synnerhet behandla kvinnlighet, flicktiden samt olika sinnesstämningar och roller. ENG I'm a painter, printmaker and creator of public artworks. I'm interested in humanity and how a person in a painting is speaking to the viewer. As a woman it's been natural for me to deal with femininity, girlhood as well as different emotional states and roles.
Valmistuin Taideteollisesta korkeakoulusta taiteen maisteriksi v.2004 ja sen jälkeen olen toiminut kuvataiteilijana päätoimisesti. Maalaan, teen julkisia taideteoksia ja grafiikkaa. Näyttelyitä olen pitänyt säännöllisesti Suomessa ja ulkomailla. Minua kiinnostaa ihmisyys, miten ihminen maalauksessa puhuttelee katsojaa. Naisena minun on ollut luontevaa käsitellä nimenomaan naiseutta, tyttöyttä sekä erilaisia tunnetiloja ja rooleja. ENG I'm a painter, printmaker and creator of public artworks. I'm interested in humanity and how a person in a painting is speaking to the viewer. As a woman it's been natural for me to deal with femininity, girlhood as well as different emotional states and roles.