virpi Kanto och Tapani Kokko Ateljé, Konstnärer i Mallusjoki

Visuell konst

Plats
Orimattila

Hemsida
www.virpikanto.fi

Vi är del av Konstnärsgruppen i Mallusjoki som håller öppna dörrar under Konstrundan. Virpi Kantos betongskulpturers form och material stöder varandra och förändrar ett tungt material till lätt och känsligt. Hon beskriver sina känslor, minnen och värden i sin konst. Verken är känsliga och lättillgängliga oberoende av åskådarens bakgrund. Arbetet kräver förstklassigt kunnande av betong som material samt kunskap om dess estetik och tekniska egenskaper. Kanto har arbetat som skulptör sedan hon blev färdig 1988. Innehållet är ett konstant försök att svara på frågan vad är människan? Tapani Kokko är en karnevaliserare av finsk träskulptur. Han har slängt förväntningarna på träets stilfullhet i soptunnan och släpper avslappnat loss. Han lämnar inte en vacker träyta efter sig, utan täljer grovt och färgar träet enligt behov. Hans teman kommer från pojkkulturen. Han visar pojkars lekar från sexuella uppvaknandet till ifrågasättandet av rollkraven. Han visar sårbarheten bakom lekarna, men skrattar samtidigt åt hur allvarsamt pojkarna förhåller sig till att växa upp till vuxna. Som bildkonstnär har Kokko verkat sendan han blev färdig 1999, då även familjen flyttade ut till landsbygden till Sammalisto. Mellan ateljéerna på familjens gård, i skulpturparken, finns en imponerande samling skulpturer. Konsthusvagnen Linnuntie är parets ambulerande konstutställning och performans, vars uppträdanden man kan se på festivaler och evenemang under sommaren. ENG In Virpi Kantos concrete sculptures shape and material support each other transforming a heavy material into something light and delicate. Her emotions, memories and values are depicted in her art. Tapani Kokko has carnevalised Finnish wood carving. He has thrown away the aesthetic expectations of wood as a material and does not leave a beautiful wooden surface behind himself, but carves with a rough hand. The themes of his work come from boy culutre. Between the artist's studios, on the yard of the family house, in the sculpture garden, is an impressive collection of sculptures. The Linnuntie Caravan is the couple's circulating exhibition and performance, that can be seen at festivals and events during the summer.
Olemme osa Konstrundan Mallusjärviryhmää. Virpi Kannon betoniveistoksissa muoto ja materiaali tukevat toisiaan muuttaen raskaan materiaalin kevyeksi ja herkäksi. Hän kuvaa taitteessa tunteitaan, muistojaan ja arvojaan. Teokset ovat herkkiä ja helposti lähestyttävä katsojan taustasta riippumatta. Työ edellyttää ensiluokkaista betonimateriaalin tuntemusta sekä esteettisten että teknisten ominaisuuksin osalta. Hän on toiminut kuvanveistäjänä valmistumisestaan 1988. Sisältö on jatkuvasti yritys vastata kysymykseen: Mikä ihminen on. Tapani Kokko on suomalaisen puunveistotaiteen karnevalisoija. Hän on heittänyt puumateriaalin tyylikkyysodotukset romukoppaan ja irrottelee rennosti. Hän ei jätä jälkeensä kaunista puupintaa vaan rujoa veistojälkeä, jota hän värittelee tarpeen mukaan. Hänen aiheensa kumpuavat poikakulttuurista. Hän näyttää poikien leikit aina seksuaalisesta heräämisestä roolivaatimusten kyseenalaistamiseen asti. Hän paljastaa haavoittuvuuden leikkien taustalla, mutta nauraa samalla sille vakavuudelle, jolla aikuistumiseen suhtaudutaan. Kuvanveistäjänä hän on toiminut valmistumisestaan 1999 asti, jolloin perhe myös muutti maalle Sammalistoon. Ateljeiden välissä perheen taiteilijakodin pihamaalla, veistospuistossa on näyttävä kokoelma veistoksia. Taidevankkuri Linnuntie on heidän kiertävä taidenäyttely- performanssi, jonka esityksiä voi nähdä kesäisin festivaaleilla ja tapahtumissa. ENG In Virpi Kantos concrete sculptures shape and material support each other transforming a heavy material into something light and delicate. Her emotions, memories and values are depicted in her art. Tapani Kokko has carnevalised Finnish wood carving. He has thrown away the aesthetic expectations of wood as a material and does not leave a beautiful wooden surface behind himself, but carves with a rough hand. The themes of his work come from boy culutre. Between the artist's studios, on the yard of the family house, in the sculpture garden, is an impressive collection of sculptures. The Linnuntie Caravan is the couple's circulating exhibition and performance, that can be seen at festivals and events during the summer.