Annika Brandt, Artborg 35

Visuell konst

Plats
Sibbo / Sipoo

Hemsida
www.annikabrandt.com

Arbetar gärna i olika tekniker, beroende på planerat motiv och tema. Måleriet står mig för tillfället närmast. Med oljefärgerna får jag fram de exakta färgerna och nyanserna. Akryl som medium, lämpar sig bra då jag önskar snabbhet och experimentellt uttryck. Akvarell använder jag främst för mina skisser. Älskar att teckna och det gör jag med de material som finns till hands. Grafikens olika tekniker ger mig möjligheten att uttrycka mig mera precist i flera av mina verk. Keramik håller jag också på med, lera som meditativ metod. Teman och motiven varierar, som outsinlig inspirationskälla små värdefulla händelser i vardagen. Nutidskonstens forskande framställningssätt känner jag mig hemma i. Allt från flyktiga minnesbilder av något som berört mig djupt till något jag läst om, nya tankar som uppkommit. Alltid lika glädjande är att höra gästande betraktare tolka mina verk, delta i dialoger kring ämnet konst på ett personligt plan, som beröringsyta och reflektion. Motiverande, inspirerande och kraftgivande samtal jag är tacksam för. ENG: Working with different techniques, depending on the planned motif and theme. The painting is the closest medium for me at the moment. With oil colors I can achieve precisely the nuances I want. Acrylic as a medium is good as I need speed and experimental expression. I use watercolor mainly for my sketches. Love to draw and I do so with the materials at hand. The different techniques of printmaking give me the opportunity to express myself more precisely. I also practice ceramics as a meditative method.
Työskentelen mielelläni eri tekniikoilla, suunnitellusta aiheesta ja teemasta riippuen. Maalaus on tällä hetkellä lähinnä minua, öljyväreillä saan aikaan toivomani värit ja sävyt. Akryylivärejä käytän niiden nopeuden vuoksi ja kokeellisen ilmeen aikaansaamiseksi. Akvarelleja käytän pääasiassa luonnoksissani. Rakastan piirtämistä, materiaaleista valitsen niistä joita minulla on käytössäni sillä hetkellä. Grafiikan eri tekniikat antavat minulle mahdollisuuden ilmaista itseäni tarkemmin useissa teoksissani. Teen myös keramiikkaa, savi meditatiivisena menetelmänä. Teokseni teemat ja aiheet vaihtelevat, monesti lähteenä pienet, arvokkaat arkipäivän hetket ja tapahtumat. Tunnen oloni kotoisaksi nykytaiteen tutkivassa lähestymistavassa - muistoista jostakin, joka tavalla tai toisella on koskettanut sisimpääni. Lause tai ajatus lukemastani joka synnyttää jotakin uutta ja vie eteenpäin. Aina yhtä ilahduttavaa on kuunnella vierailevien katsojien tulkitsevan teoksiani, tapaamisissa mahdollisuus osallistua keskusteluihin henkilökohtaisella tasolla. Motivoivaa, inspiroivaa ja kiitollista. ENG: Working with different techniques, depending on the planned motif and theme. The painting is the closest medium for me at the moment. With oil colors I can achieve precisely the nuances I want. Acrylic as a medium is good as I need speed and experimental expression. I use watercolor mainly for my sketches. Love to draw and I do so with the materials at hand. The different techniques of printmaking give me the opportunity to express myself more precisely. I also practice ceramics as a meditative method.