Anne Niemi, Kirkkoateljee

Visuell konst

Plats
Maalahti

Hemsida
Facebook Anny Niittyvirta

Jag är bildkonstnär och främst koncentrerad på att måla tavlor. Jag arbetade som bildkonstlärare i över 30 år. Nu i två år har jag haft möjligheten att fokusera mig enbart på min egen konst. Ateljeen, som jag köpte på 2000-talet, är en före detta baptistkyrka och har sedan dess renoverats med syftet att också hålla utställningar. Nu är det dags att öppna dörrarna för gästerna, organisera en utställning och träffa människor. Genom Konstrundan skulle jag få stor synlighet och stöd för mitt projekt. ENG I am a visual artist and mostly concentrated on painting. I have worked for over 30 years as a teacher of fine arts. The studio home, a former Baptist church, was bought in the 2000 and has since been renovated with the aim of holding an exhibition as well. I think now is the time to open the doors for guests, organize an exhibition and meet people.
Olen kuvataiteilija ja keskittynyt enimmäkseen maalaustaiteeseen. Olen toiminut yli 30 vuotta taideaineiden opettajana. Nyt jo kahden vuoden ajan minulla on ollut mahdollisuus keskittyä pelkästään taiteen tekemiseen. Ateljeekodin, entisen babtistikirkon, ostin 2000-luvulla ja sitä on remontoitu siitä lähtien tavoitteena pitää myös näyttely. Mielestäni nyt on aika avata ovet vieraille, järjestää näyttely ja tavata ihmisiä. Konstrundanin kautta saisin hyvin näkyvyyttä ja tukea hankkeelleni. ENG I am a visual artist and mostly concentrated on painting. I have worked for over 30 years as a teacher of fine arts. The studio home, a former Baptist church, was bought in the 2000 and has since been renovated with the aim of holding an exhibition as well. I think now is the time to open the doors for guests, organize an exhibition and meet people.