Maria Forsblom

Visuell konst

Plats
Kronoby

Hemsida
https://mariaforsblom.com

Mitt namn är Maria Forsblom. Mitt huvudsakliga uttryckssätt är den tredimensionella abstrakta textilkonsten. Jag är bildkonstnär inte textilkonstnär. Textilen är min målarfärg, mitt medium och mitt målarbotten. Jag bearbetar textilen med rost, pigment, kol, jag bränner och river textilen. Av textilen skapas ett måleri som bearbetar människolivets både skönhet men också skörhet. Jag har arbetat som bildkonstnär på heltid sedan min examen 2016. Jag har bakom mig ett yrkesbyte mitt i livet. Vården fick ge vika för konsten. Mitt intresse för människan och människolivet finns dock kvar och jag är speciellt intresserad av att skapa konst för offentliga utrymmen som t.ex. skolor, sakrala utrymmen och utrymmen för social- och hälsovård. ENG I'm Maria Forsblom, artist. My main form of expression is three dimensional textile art. I'm a visual artist, not a textile artist. Textile is my colour, medium and canvas. I made a career change from the healthcare to art, but I'm still really interested in people and human life. I'm especially interested in creating art for public spaces like schools, sacred spaces and healthcare.
Olen kuvataiteilija Maria Forsblom. Pääasiallinen ilmaisumuotoni on kolmiulotteinen abstrakti tekstiilitaide. Olen kuvataiteilija en tekstiilitaiteilija. Tekstiili on värini, ilmaisukeinoni ja maalauspohjani. Käsittelen tekstiiliä ruosteella, pigmentillä, hiilellä. Poltan ja revin tekstiilin. Tekstiilistä syntyy maalauksia, jotka käsittelevät ihmiselämän kauneutta ja haurautta. Olen työskennellyt kokopäiväisesti kuvataiteilijana valmistumisestani 2016. Takanani on uranvaihto. Vaihdoin hoitoalan taiteeseen. Olen silti edelleen kiinnostunut ihmisistä ja ihmisen elämästä. Olen erityisen kiinnostunut luomaan taidetta julkisiin tiloihin kuten kouluihin, sakraalitiloihin ja sosiaali- ja terveyslaitoksiin. ENG I'm Maria Forsblom, artist. My main form of expression is three dimensional textile art. I'm a visual artist, not a textile artist. Textile is my colour, medium and canvas. I made a career change from the healthcare to art, but I'm still really interested in people and human life. I'm especially interested in creating art for public spaces like schools, sacred spaces and healthcare.