Minna Maija Lappalainen, Barker

Visuell konst

Plats
Turku

Hemsida
www.minnamaijalappalainen.com

Jag är utbildad målare, men en målare i ordets egentliga mening blev det aldrig av mig. Som passionerad illustratör har jag utvecklat en teknik som passar mig, där jag kan kombinera livfulla linjer med färgytor med en anstrykning av genomskinlighet. Jag gör även tredimensionella verk, social- och miljökonst samt sceninredningar. Jag stärker, virkar och knåpar ihop dräkter som står upp av sig själv, svävande pärldroppar och stickar skyddsnät av sidentråd. Jag bygger sensoriska trädgårdar i äldreboende och gör konst som hjälper barn med speciella behov i vardagen. Jag har varit länskonstnär och föreningsaktiv inom konsten. Jag har bl.a. drivit konstens enprocentsprincip i Åbo stads byggnadsprojekt, varit koordinator för TYKS T-sjukhus konstanskaffning och organiserat det samhälleliga Taf taf-projektet i Senegal. ENG I graduated as a painter, but never really became one. As a passionate illustrator I have developed a technique that suits myself, where I can combine a lively line with sheer colour surfaces. I also make three-dimensional works, community- and environmental art as well as set design.
Valmistuin taidemaalariksi, mutta varsinaista maalaria minusta ei kuitenkaan tullut. Intohimoisena piirtäjänä olen kehittänyt itselleni sopivan tekniikan, jossa voin yhdistellä eläväistä viivaa häivähdyksenomaisen läpikuultaviin väripintoihin. Teen myös kolmiulotteisia teoksia, yhteisö- ja ympäristötaidetta sekä lavastuksia. Tärkkään, virkkaan ja värkkään itsekseen pystyssä pysyviä vaateparsia, ilmassa leijailevia helmipisaroita ja silkkilangasta kudottuja turvaverkkoja. Rakennan vanhusten hoivalaitoksiin aistipuutarhoja ja teen erityislasten arkea helpottavaa toiminnallista taidetta. Olen toiminut myös läänintaiteilijana ja taidekentän yhdistysaktiivina. Olen ajanut mm. prosenttiperiaatetta Turun kaupungin rakennushankkeisiin, toiminut koordinaattorina TYKS:in T-sairaalan taidehankinnoissa ja organisoinut yhteisöllistä Taf taf -hanketta Senegalissa. ENG I graduated as a painter, but never really became one. As a passionate illustrator I have developed a technique that suits myself, where I can combine a lively line with sheer colour surfaces. I also make three-dimensional works, community- and environmental art as well as set design.