Eija Tenno, Kasåkerns konstkvarter

Konsthantverk och hantverk

Plats
Helsingfors/Helsinki

Hemsida
www.eijatenno.weebly.com

Jag är keramiker och kommer från Lappland. Jag arbetar som bäst huvudsakligen på Studio Saveas arbetsrum i Kasåkerns konstnärskvarter i Helsingfors. Föremåls historier samt kulturella och historiska hänvisningar är viktiga för mig. Så är även mina lappländska rötter som består, även om jag nu bor i huvudstadsregionen. Min keramik rör sig i gränsområdet mellan konst och unika bruksföremål. ENG I'm a ceramicist from Lappland currently working in the artist quarter in Roihupelto. Historic and cultural references are important to me and I'm moving in the borderland between art and unique ceramic appliances.
Olen lappilaistaustainen keraamikko. Työskentelen tällä hetkellä pääasiassa Studio Savean työhuoneella Roihupellon taiteilijakorttelissa Helsingissä. Esineisiin liittyvät tarinat sekä kulttuuriset ja historialliset viitteet ovat minulle tärkeitä. Samoin syvät lappilaiset juureni ovat ja pysyvät, vaikka asunkin nykyisin pääkaupunkiseudulla. Liikun taiteen ja uniikin käyttökeramiikan välimaastossa. ENG I'm a ceramicist from Lappland currently working in the artist quarter in Roihupelto. Historic and cultural references are important to me and I'm moving in the borderland between art and unique ceramic appliances.