Anna Nyreen Ateljé

Konsthantverk och hantverk, Konstindustri och formgivning, Visuell konst

Plats
Nagu

Hemsida
insta @anna_nyreen_ ceramics

Jag är en keramikkonstnär, som bor och arbetar i Åbolands skärgård. I mitt arbete är min närliggande omgivning ofta min utgångspunkt; människan och naturens samspel. Jag inspireras av naturens oberördhet, men också av dess skröplighet. Jag rör mig gärna i gränslandet mellan skulptur och formgivning. Vid sidan av formgivning av bruksföremål, experimenterar jag med materialet, leran, och söker struktur, färg och taktilitet för mina arbeten. Jag började som lärling hos en studiokeramiker i Hamburg i mitten av 80-talet; under 90-talet arbetade jag som keramiker och utbildade mig i Danmark (Design Skolen i Kolding) och sedan år 2000 har jag egen verkstad i Nagu , där jag arbetar och undervisar. Under det senaste året har jag samarbetat med krögarna på restaurangerna Demo (Kivimäki), Finnjävel (Tuominen) och Back Pocket (Hellgren) omkring Fine Dining service, och levererat keramik till restaurangerna. Keramik är ett komplext medium, med en utmanande arbetsprocess som jag älskar - det är antagligen därför jag fortfarande, efter 30 år, är fast i leran. ENG I'm a ceramic artist working and living in the Turku archipelago. My local environment and the co-existence of humans and nature are often a starting-point for my work. I move in the middle ground between sculpting and designing. During the last few years I've collaborated with fine dinging restauranteurs and delivered ceramics for restaurants. I have been in the business for 30 years already.
Olen keramiikkataiteilija ja asun ja työskentelen Turun saaristossa. Lähtökohtana töilleni toimii usein oma lähiympäristöni, ihmisen ja luonnon yhteiselo. Inspiroidun luonnon koskemattomuudesta, mutta myös sen hauraudesta. Liikun mielelläni kuvanveiston ja muotoilun välimaastossa. Käyttökeramiikan muotoilun lisäksi teen materiaalikokeiluja savella, etsin rakentaita, värejä ja käsinkosketeltavuutta. Aloitin studiokeraamikon oppipoikana Hampurissa 80-luvun puolessa välissä, 90-luvulla työskentelin keraamikkona ja kouluttauduin Tanskassa (Design Skolen i Kolding) ja vuodesta 2000-minulla on ollut oma paja Nauvossa, jossa työskentelen ja opetan. Viime vuosina olen tehnyt yhteistyötä ravintoloitsijoiden kanssa ja toimittanut keramiikka Fine Dining ravintola Demolle (Kivimäki), Finnjävlelille (Tuominen) ja Back Pocketille (Hellgren). Keramiikka on monimutkainen ilmaisuväline, jonka haastavaa työprosessia rakastan - siksi olenkin varmaan vielä 30 vuoden jälkeenkin kiinni savessa. ENG I'm a ceramic artist working and living in the Turku archipelago. My local environment and the co-existence of humans and nature are often a starting-point for my work. I move in the middle ground between sculpting and designing. During the last few years I've collaborated with fine dinging restauranteurs and delivered ceramics for restaurants. I have been in the business for 30 years already.