Mollu Heino

Visuell konst

Plats
Luvia

Hemsida
www.molluheino.fi

Jag är bildkonstnär och bor och arbetar i Luvia. Mina verk är huvudsakligen målningar, men jag använder mig av olika material, så som laserskurna ytor, fotografier, ljus etc. ENG I'm a visual artist living and working in Luvia. My works are mainly paintings, but I use different materials such as laser cut surfaces, photographs, light etc.
Olen kuvataiteilija, asun ja työskentelen Luvialla. Teokseni ovat pääasiassa maalauksia, mutta käytän erilaisia materiaaleja kuten laserleikattuja pintoja, valokuvaa, valoa yms. ENG I'm a visual artist living and working in Luvia. My works are mainly paintings, but I use different materials such as laser cut surfaces, photographs, light etc.