Kirsi Manninen, LITTLE BIG WOMAN

Konsthantverk och hantverk, Konstindustri och formgivning, Visuell konst

Plats
Otava

Hemsida
www.littlebigwoman.fi, instagram @littlebigwoman.fi

Jag är en smyckeskonstnär och taiji-lärare från Otava i S:t Michels. Taiji är min levnadsstil och musa. Min kropp är mitt tempel, Vintergatan mitt hem och fantasin min värld. För mig är tomhet värdefullare än materia. Jag skaffar inte nytt material för mina verk. Jag minskar, återbrukar och återvinner. Målet för min smyckekonst är att studera set immateriella smycket och dess möjligheter. Till slut producerar jag bara immateriell smyckekonst. För tillfället gör jag smyckeskonstverk, genom vilka jag studerar människans förhållande till hjärtat. Av dessa verk skapar jag min första separatutställning. Helheten bildar ett tempel för hjärtat. ENG I'm a jewellery artist and taiji-teacher from Otava in Mikkeli. Taiji is my lifestyle and muse. For me, emptiness is more valuable than material. I don't acquire new materials for my work: I reduce, re-use and recycle. The focus of my art is studying immaterial jewellery and its potential. At the moment I'm working on jewellery about the human relationship with the heart. From these works I'm building my first solo exhibition, creating a temple for the heart.
Olen korutaiteilija ja taiji-opettaja Mikkelin Otavasta. Taiji on elämäntyylini ja muusani. Kehoni on temppelini, linnunrata kotini ja mielikuvitus maailmani. Minulle tyhjyys on materiaa arvokkaampaa. Teoksiin en hanki uutta materiaalia; vähennän, uudelleen käytän ja kierrätän. Korutaiteeni ensisijainen kohde on tutkia aineetonta korua ja sen mahdollisuuksia. Lopulta tuotan vain aineetonta korutaidetta. Tällä hetkellä teen korutaiteen teoksia, joiden kautta tutkin ihmisen suhdetta sydämeen. Tulevista teoksista rakennan ensimmäisen henkilökohtaisen näyttelyni. Kokonaisuus muodostaa temppelin sydämelle.