Rigulio Graak, hemateljé

Konsthantverk och hantverk, Visuell konst, Övrigt

Plats
Vantaa

Hemsida
www.riguliograak.com

Jag är en multidisciplinär konstnär och grundare, konstnärlig ledare och producent för den internationella kvinnokonstnärsorganisationen WABGNET. Min konst rör sig från modern konst till tredimensionell multimediakonst med galaxer som tema. Jag skapar miniatyrskulpturer, intuitiva färgterapeutiska verk och figurativ konst som fördjupar sig i förståendet av den mänskliga upplevelsen. Jag skapar multidisciplinära och samhälleliga engagerande installationer, där tittaren förs in i konstupplevlesen och får uppleva konstverket som en del av en audiovisuell helhet. Jag producerar även en unik konstsmyckeskollektion “Unique Art to Wear, by Rigulio Graak”. Tekniskt prövar jag modigt olika medier och stilar. Förutom akryl och naturmaterial hör vintage Swarovskikristaller, bladguld, glans och glitter samt material som förändras i ljus till mina favoritmaterial. Man känner igen mina verk från deras levande yta som förändras då åskådaren rör sig runt verket och belysningen förändras. Mina verk har visats i både grupp- och separatuställningar i New York, Miami, London, Venedig, Berlin, Gratz och Helsingfors. Mellan åren 2017-2019 var jag verksam som kurator på Korjaamos kulturfabrik, där jag var kurator för flera ustställningar, bl.a. för mitt konstnärssamfund Art Society Soho Helsinki, samt för WABGNET och flera privata konstnärer. Till utbildningen är jag filmskapare, pianist, musiker, dansare, konstnär och scenkonstnär och jag har uppträtt och producerat konst på internationell nivå sedan jag var liten. I början av 2001 flyttade jag till Storbritannien. Jag bodde för det mesta i London, men även emellanåt i Grekland och Frankrike och till Finland återvände jag i slutet av 2015. Mitt yrke är producent och creative. Jobbet som konstkurator och kulturproducent är viktigt för mig. ENG I'm a multidiciplinary artist. My art moves from modern art to three dimensional mixed media, with galaxies as a theme. I create miniature sculptures, intuitive colour therapy works and figurative art about the understanding the human experience. I make multidisciplinary and communal immersive installations. I also produce a unique art jewellery collection “Unique Art to Wear, by Rigulio Graak”. I'm also a curator and producer and founder of the international woman artist network WABGNET.
Olen monialainen taiteilija ja kansainvälisen naistaiteilijayhteisön WABGNET perustaja, taiteellinen johtaja, ja tuottaja. Taiteeni liikkuu modernista taiteesta kolmiulotteiseen sekamediataiteeseen, jonka aihealueena ovat Galaxyt. Luon miniatyyriveistoksia, intuitiivisia väritaideterapeuttisia teoksia ja figuratiivista taidetta jossa syvennytään ihmisyyden kokemuksen ymmärtämiseen. Luon monialaisia ja yhteisöllisiä immersiivisiä installaatioita, joissa katsoja viedään taide-elämyksen sisään kokemaan teos osana audiovisuaalista kokonaisuutta. Tuotan myös uniikkia taidekorumallistoa “Unique Art to Wear, by Rigulio Graak”. Tekniikassani kokeilen rohkeasti erilaisia medioita ja tyylejä. Akryylien ja luonnonmateriaalien lisäksi luottomateriaalejani ovat Swarovskin vintage lasikristallit, kultalehti, hohteet ja kimalteet, sekä valossa muuttuvat mediat. Työni tunnistaa siitä, että teokseni pinta on aina elävä ja muuttuu katsojan liikkuessa teoksen ympärillä ja valon tai valaistuksen vaihtuessa. Teoksiani olen esittänyt niin yksityis-, kuin yhteisnäyttelyissä New Yorkissa, Miamissa, Lontoossa Venetsiassa, Berliinissä, Gratzissa ja Helsingissä. Toimin vuosina 2017-2019 Kulttuuritehdas Korjaamon gallerian taidekuraattorina, kuratoiden monialaisia näyttelyitä mm. taiteilijayhteisöilleni Art Society Soho Helsingille, sekä WABGNET:ille, ja yksityisille taiteilijoille. Koulutukseltani olen elokuvantekijä, pianisti, muusiko, tanssija, taiteilija ja esiintyvä taiteilija, olen esiintynyt ja tuottanut taidetta pienestä pitäen kansainvälisesti. Muutin Iso-Britanniaan 2001 alussa. Asuin pääasiassa Lontoossa, välillä Kreikassa, välillä Ranskassa ja palasin Suomeen 2015 lopulla. Ammatiltani olen tuottaja ja creative. Taidekuratointi ja kulttuurituotanto on vienyt sydämeni. ENG I'm a multidiciplinary artist. My art moves from modern art to three dimensional mixed media, with galaxies as a theme. I create miniature sculptures, intuitive colour therapy works and figurative art about the understanding the human experience. I make multidisciplinary and communal immersive installations. I also produce a unique art jewellery collection “Unique Art to Wear, by Rigulio Graak”. I'm also a curator and producer and founder of the international woman artist network WABGNET.