Hämeenlinnan Taidekasarmi

Konsthantverk och hantverk, Konstindustri och formgivning, Visuell konst, Övrigt

Plats
Hämeenlinna

Hemsida
www.taidekasarmi.com

Den före detta kasernen i Tavastehus Poltinaho har sedan 2003 fyllts med konstnärer och för tillfället arbetar där nästan 40 bildkonstnärer, keramiker, professionella inom teater och musiker. Kasernen är ett exempel på ett kollektiv som fötts ur konstnärernas eget initiativ. Taidekasarmi har sedan 2004 organiserat öppet hus. Utrymmet administreras av bildkonstföreningen Ars-Häme ry. I Taidekasarmi arbetar bildkonstnärerna Ismo Hyvärinen, Mari Isotalo, Leena Kursu, Juha Laurikainen, Kati Lehtonen, Mikko Myöhänen, Tiina Osara, Pirjo Partanen, Hannele Parviainen, Mimmi Pearlman, Kukka Pitkänen, Katri Stenberg, Anne Tamminen, Tuire Toivola, Elina Vänttinen, konstnären Markku Piri, skulptörerna Olli Larjo ja Jari Männistö, keramikkonstnärerna Anna-Kaisa Eriksson, Anna-Kaisa Haanaho, Riitta Heikkinen-Nevanperä, Anna Kaunisto, Niina Koistinen, Piia Lieste, Mirja Niemelä, teaterproffsen Antti Kemppainen och Hannu Räisä, musikproffsen Spide Kuhlström, Antti Polameri och Timo Seppälä. I grupprummet på Taidekasarmi arbetar konstnärerna Tuula Viuha, Jaana Rantanen, Kirsti Makkonen och Pirkko Huttunen. ENG The former barracks in Hämeenlinna's Poltinaho have since 2003 been filled by artist and today about 40 people within the creative field are working there. Taidekasarmi is an example of a collective that was born out of the artists own initiative and it's managed by the art organisation Ars-Häme ry.
Entinen miehistökasarmirakennus Hämeenlinnan Poltinaholla alkoi vuodesta 2003 lähtien täyttyä taiteilijoista ja nyt talossa työskentelee kuvatataiteilijoita, keraamikkoja, teatterialan ammattilaisia ja muusikoita liki 40. Taidekasarmi on esimerkki kollektiivista, joka on syntynyt taiteilijoiden omasta aktiivisuudesta. Avoimia ovia Taidekasarmilla on järjestetty vuodesta 2004 lähtien. Tilaa hallinnoi kuvataiteilijayhdistys Ars-Häme ry. Taidekasarmilla työskentelevät kuvataiteilijat Ismo Hyvärinen, Mari Isotalo, Leena Kursu, Juha Laurikainen, Kati Lehtonen, Mikko Myöhänen, Tiina Osara, Pirjo Partanen, Hannele Parviainen, Mimmi Pearlman, Kukka Pitkänen, Katri Stenberg, Anne Tamminen, Tuire Toivola, Elina Vänttinen, taiteilija Markku Piri, kuvanveistäjät Olli Larjo ja Jari Männistö, keraamikkataiteilijat Anna-Kaisa Eriksson, Anna-Kaisa Haanaho, Riitta Heikkinen-Nevanperä, Anna Kaunisto, Niina Koistinen, Piia Lieste, Mirja Niemelä, teatterialan ammattilaiset Antti Kemppainen ja Hannu Räisä, musiikin alan ammattilaiset Spide Kuhlström, Antti Polameri ja Timo Seppälä. Taidekasarmin ryhmähuoneessa Tuula Viuha, Jaana Rantanen, Kirsti Makkonen ja Pirkko Huttunen. ENG The former barracks in Hämeenlinna's Poltinaho have since 2003 been filled by artist and today about 40 people within the creative field are working there. Taidekasarmi is an example of a collective that was born out of the artists own initiative and it's managed by the art organisation Ars-Häme ry.