Zygeda Johansson Jurgutyte, ZygedART

Konsthantverk och hantverk, Visuell konst

Plats
Mariehamn

Zygeda och Per-Åke, silversmederna i Sjökvarteret, verkstäderna ligger intill varandra. Zygeda Johansson Jurgutyte, guldsmed. Jag kände ett behov av att få berätta saker med mitt hantverk. Det var så jag började röra mig mot konstens område. Jag har studerat offentlig gestaltning, där jag lärde hantera olika tekniker i metall. Men eftersom jag också är en guldsmed, arbetar jag med djupt intresse i liten skala i min verkstad. Möjlighet att kunna variera i formens dimension, olika material och tekniker befriar mitt konstnärliga uttryck. Att skapa med händerna är ett slags språk, min kommunikation med omvärlden. ENG Goldsmith. In my workshop my artistic expression is set free by my ability to vary the dimensions of molds, materials and techniques. Creating with my hands is a kind of language, my communication with the outside world.
Zygeda ja Per-Åke, Sjökvarteretin hopeasepät. Työpajat ovat vierekkäin. Zygeda Johansson Jurgutyte, kultaseppä. Tunsin tarvetta kertoa asioita käsitöideni kautta ja siksi aloin siirtyä taiteen suuntaan. Olen opiskellut julkista muotoilua, jonka kautta opin eri metallitekniikoita. Mutta koska olen myös kultaseppä, työskentelen syvällä kiinnostuksella pienessä mittakaavassa työpajassani. Mahdollisuus varioida muodon ulottuvuuksia, eri materiaaleja ja tekniikkoja vapauttaa taiteellisen ilmaisuni. Käsillä luominen on eräänlainen kieli, kommunikaatiotapani ympäröivän maailman kanssa. ENG Goldsmith. In my workshop my artistic expression is set free by my ability to vary the dimensions of molds, materials and techniques. Creating with my hands is a kind of language, my communication with the outside world.