Konstrumpan, Kasåkerns konstkvarter

Konsthantverk och hantverk, Konstindustri och formgivning, Visuell konst, Övrigt

Plats
Helsingfors

Hemsida
https://helsinki.craigslist.org/search/sss?userid=356723992&lang=en&cc=gb

Konstrumpan är ett tillfälligt nano-konstutrymme som fungerar som laboratorium mellan platsspecifik verksamhet och gastronomiska sammanfogningar. konstnärsinitiativet går också under namnet Bebetton. På egna håll är konstnärerna Eeva Rönkä och Jani Anders Purhonen aktiva inom textilkonst, konstkritik, ljudkonst och fotografi. eevaronka.tumblr.com andersahlroth.com ENG Konstrumpan is a temporary nano art space, that works as a testing ground between site-specific actions and gastronomic joints. The artists' initiative is also known as Bebetton. In their practices, the artists Eeva Rönkä and Jani Anders Purhonen ar active among other things in the fields of textile art, writing and sound art. eevaronka.tumblr.com andersahlroth.com
Konstrumpan on väliaikainen nanotaidetila, joka toimii koekenttänä paikkasidonnaisten toimintojen ja gastronomisten nivelten välillä. Tunnettu myös nimellä Bebetton. Omilla tahoillaan taiteilijat Eeva Rönkä ja Jani Anders Purhonen ovat aktiivisia mm. tekstiilitaiteen, kirjoittamisen, äänitaiteen kentillä. eevaronka.tumblr.com andersahlroth.com ENG Konstrumpan is a temporary nano art space, that works as a testing ground between site-specific actions and gastronomic joints. In their practices, the artists Eeva Rönkä and Jani Anders Purhonen ar active among other things in the fields of textile art, writing and sound art. eevaronka.tumblr.com andersahlroth.com