Ateljé Arja Maarit Puhakka

Visuell konst

Plats
Kirjala

Hemsida
www.arjamaaritpuhakka.com

Jag har sedan 1998 arbetat som professionell konstnär och har arrangerat flera utställningar både i privat regi och tillsammans med andra konstnärer i Finland och utomlands. Jag är utbildad skulptör och gör traditionella skulpturer främst i sten och brons. Utöver traditionella skulpturer skapar jag både installationer som blandar olika material och verk som hör hemma inom miljökonsten. På sistone har det konstnärliga arbetet drygats ut även med teckningar samt performanskonst. Mina verk behandlar människoliv i allmänhet, medan kvinnolivets vardagliga händelser är ofta i centrum. I mina nyaste alster, stora teckningar använder jag s.k. meditativ teckning (Den Fria Linjens metod). Denna teknik befriar mig från förutbestämda teman och ger utrymme för en skapande process, där bilden som bildats av linjer och föreställningarna som har sitt ursprung i den är i konstant dialog med varandra. Jag jobbar som timlärare i konstkurser bl.a. vid Pargas och St. Karins medborgarinstitut. Jag har också varit en av organisatörerna i Barfotastigen-miljökontevenemanget i Korpo. ENG I'm a sculptor by training and make traditional stone- and bronze sculptures as well as installations with mixed materials and environmental art. Lately I have also done paintings and drawings and as the newest addition also performance art har become part of my practice. My work is often about the small details in women's lives, but also about life in general.
Olen toiminut ammattitaiteilijana vuodesta 1998 ja hän on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä sekä osallistunut sekä kotimaisiin että ulkomaisiin ryhmänäyttelyihin koko toimintani ajan. Olen koulutukseltani kuvanveistäjä ja teen niin perinteisiä kivi- ja pronssiveistoksia kuin eri materiaaleja yhdisteleviä installaatioita ja ympäristötaiteen piiriin kuuluvia teoksia. Viime aikoina myös maalaukset ja piirustukset ja uusimpana aluevaltauksena performanssitaide ovat tulleet mukaan työskentelyyn. Monin erin tekniikoin toteutetut teokset kuvaavat yleensä naisen elämän pieniä yksityiskohtia mutta myös ihmisen elämää yleensäkin. Uusimmissa, suurikokoisissa piirustuksissani juuri ihminen on kaiken keskiössä. Olen tuntiopettajana Paraisten ja Kaarinan kansalaisopistoissa. Olen kuulunut myös Korppoossa pidettävään Paljasjalka -ympäristötaidetapahtuman työryhmään. Tapahtumaa on järjestetty joka kesä vuodesta 2012 lähtien. ENG I'm a sculptor by training and make traditional stone- and bronze sculptures as well as installations with mixed materials and environmental art. Lately I have also done paintings and drawings and as the newest addition also performance art har become part of my practice. My work is often about the small details in women's lives, but also about life in general.