Gun Tallqvist keramikverkstad

Konsthantverk och hantverk, Övrigt

Plats
Sibbo

Jag arbetar med en hel del olika keramiska arbeten. Ofta väggtavlor sammansatta av olika bitar, men också med skulpturer prydnads- och bruksföremål. Många som besöker min verkstad sysslar själva med keramik som hobby.Jag berättar om leror glasyrer och vad jag vill få fram i mina föremål. På det sättet blir besöken också en respons på den keramik jag gör. ENG: I work on a various ceramic pieces. Many times they are wallboards composed of different pieces, but also sculptures, ornaments and houseware. Many who visit my workshop are themselves ceramics enthusiasts. I tell you about clay glazes and what I want to get into my objects. In this way, the visits also become a response to the ceramics I make.
Työskentelen erilaisten keraamisten töiden parissa. Useasti ne ovat erilaisista kappaleista koostettuja tauluja, mutta myös veistoksia, koristeita ja käyttöesineitä. Monet, jotka vierailevat työpajassani, ovat itse keramiikan harrastajia. Kerron teille savilasiteista ja siitä, mitä haluan päästä esineisiini. Tällä tavoin käynteistä tulee myös vastine tekemälleni keramiikalle. ENG: I work on a various ceramic pieces. Many times they are wallboards composed of different pieces, but also sculptures, ornaments and houseware. Many who visit my workshop are themselves ceramics enthusiasts. I tell you about clay glazes and what I want to get into my objects. In this way, the visits also become a response to the ceramics I make.