Marjo Hyvärinen, Kasåkerns konstkvarter

Visuell konst

Plats
Helsinki

Hemsida
www.marjohyvarinen.com

Jag är bildkonstnär Marjo Hyvärinen och jag arbetar i Kasåkerns konstnärsvarter. ENG I'm visual artist Marjo Hyvärinen and I work in the artist quarters in Roihupelto.
Olen kuvataiteilija Marjo Hyvärinen ja työskentelen Roihupellossa Taidekorttelissa. ENG I'm visual artist Marjo Hyvärinen and I work in the artist quarters in Roihupelto.