Ennisofia Salmela

Visuell konst

Plats
Helsinki

Hemsida
https://cargocollective.com/ennisofiasalmela

Jag är muralkonstnär och målare, vars granna färgpalett följer med från ett land till ett annat. Jag är speciellt intresserad av att observera världen omkring mig samt olika kulturers inflytande på varandra. De kreativa processerna är långa och mina verk fortsätter ofta att leva efter utställningarna och förändrar alltid lite sin form. ENG I'm a muralist and painter whose bright colour palette travels easily from one country to another. I'm especially interested in observing the world around me and the mixing of different cultural influences. My creative processes are long and my works often continue their lives after exhibitions, always slightly changing in form.
Olen muralisti ja maalari, jonka kirkas väripaletti kulkee sujuvasti mukana maasta toiseen. Minua kiinnostaa erityisesti ympäröivän maailman tarkkailu ja eri kulttuurivaikutteiden sekoitta(/u)minen. Luovat prosessit ovat pitkiä ja teokseni jatkavat usein elämäänsä näyttelyiden jälkeen muuttaen aina hieman muotoaan. ENG I'm a muralist and painter whose bright colour palette travels easily from one country to another. I'm especially interested in observing the world around me and the mixing of different cultural influences. My creative processes are long and my works often continue their lives after exhibitions, always slightly changing in form.