Marita Henriksson, hemateljé i Maurio Herrgård

Visuell konst

Plats
Ilmajoki

Hemsida
https://sites.google.com/site/henrikssonmaritaelisabeth/ och https://art.maritahenriksson.fi

Mina skulpturer är huvudsakligen av keramik, delvis av brons, trä eller metall. För bilder använder jag olika tekniker: oljefärg, blandade tekniker, silkmålning ... Jag fotograferar, från en del av foton skapar jag fiktiva bilder. Jag ritar med bläck, dator och formar bilder även med tovning. I mina verk råder ofta sömnens logik. Livet och Döden. Animus, Anima. Du behöver tid för att se i fred, hitta de många meningar och figurer som är dolda, den förtjusande översikten lurar och kan gömma sin dystra sida. ENG My sculptures are mainly ceramics, partly bronze, wood and metal. I make pictures with different techniques: oil paint, silk painting, mixed media… For photography, I do "photo graphics". I also draw with ink, a computer, etc., even with felting. There are different meanings in my work, the logic of sleep; Animus, Anima. Life, Death. You need time to look in peace, as many meanings are hidden, the endearing overview deceives.
Veistokseni ovat pääosin keramiikkaa, osin pronssia, puuta, metallia. Kuvia teen eri tekniikoilla: öljyväri, silkkimaalaus, sekatekniikat… Valokuvaan, teen "foto-grafiikkaa", piirrän musteella, tietokoneella ynnä muilla tekniikoilla, jopa huovutuksella. Töistäni löytyy eri merkityksiä, unen logiikkaa; Animus, Anima. Elämä, Kuolema. Tarvitset aikaa katsoa rauhassa, sillä monet merkitykset ovat piilossa, herttainen yleiskuva pettää. ENG My sculptures are mainly ceramics, partly bronze, wood and metal. I make pictures with different techniques: oil paint, silk painting, mixed media… For photography, I do "photo graphics". I also draw with ink, a computer, etc., even with felting. There are different meanings in my work, the logic of sleep; Animus, Anima. Life, Death. You need time to look in peace, as many meanings are hidden, the endearing overview deceives.