JUDYS Hantverk & Inredning

Konsthantverk och hantverk, Visuell konst

Plats
Jomala

Hemsida
Judys Hantverk & Inredning på Facebook

Jag är född och uppvuxen i London i England och efter min utbildning i keramik och konst samt konsthistoria, arbetade jag ett par år i egen regi i Londons East End. Flyttat till Kustavin savipaja i juli 1977 och vidare till Åland i januari 1978 var jag har varit verksam sedan dess. ENG I grew up in London where I studied ceramics, art and art history. I moved to Finland in 1977 and have worked as a creamcist on Åland since 1978.
Synnyin ja kasvoin Lontoossa, Englannissa, ja keramiikka-, taide- ja taidehistorianopintojeni jälkeen työskentelin pari vuotta itsenäisesti Lontoon East Endissä. Muutin Kustavin savipajaan heinäkuussa 1977 ja sieltä eteenpäin Ahvenanmaalle tammikuussa 1978 ja siitä lähtien olen työskennellyt täällä. ENG I grew up in London where I studied ceramics, art and art history. I moved to Finland in 1977 and have worked as a creamcist on Åland since 1978.